Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5/2017
Ngày đăng 13/06/2017 | 02:08 | Lượt xem: 133

Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp

Về phát triển kinh tế:        

 

   Tháng 5

5 Tháng

%Kế hoạch

- Ước thu NSNN

430.000.000 đ

2.022.000.000 đ

= 45%

- Ước thu NS ph­ường:

307.000.000 đ

 2.336.000.000 đ

= 47%

- Ước tổng thu các sắc thuế:

400.000.000 đ

1.870.000.000 đ

= 46%

Trong đó :

 

 

 

+ Thuế Ngoài quốc doanh        

200.000.000 đ

830.000.000 đ

= 32%

+ Thuế SDĐPNN                       

100.000.000 đ

700.000.000 đ

= 85%

+ Thuế TNCN

100.000.000 đ

340.000.000 đ

= 51%

    - Dự kiến chi NS ph­ường:

  370.000.000đ

2.020.000.000 đ

= 40%

Về cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng:

- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10   trường hợp; khai tử 07 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp.

- Đã ban hành 28 văn bản: 06 quyết định; 05 thông báo; 08 báo cáo; 05 kế hoạch; 04 công văn; tiếp nhận và chuyển 105 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 382 lượt, thị thực hành chính 63 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 45 lượt.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 709
Tổng số truy cập: 1464165