Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6/2017
Ngày đăng 20/07/2017 | 10:58 | Lượt xem: 154

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng quy định

Về phát triển kinh tế:        

 

   Tháng 6

6 Tháng

%Kế hoạch

- Ước thu NSNN

469.000.000 đ

2.491.000.000 đ

= 56%

- Ước thu NS ph­ường:

300.000.000 đ

 2.636.000.000 đ

= 54%

- Ước tổng thu các sắc thuế:

470.000.000 đ

2.425.000.000 đ

= 59%

Trong đó :

 

 

 

+ Thuế Ngoài quốc doanh        

320.000.000 đ

1.235.000.000 đ

= 48%

+ Thuế SDĐPNN                       

50.000.000 đ

750.000.000 đ

= 91%

+ Thuế TNCN

100.000.000 đ

440.000.000 đ

= 66%

    - Dự kiến chi NS ph­ường:

  429.300.000đ

2.449.000.000 đ

= 47%

Về cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng:

- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 20 trường hợp; kết hôn 02   trường hợp; khai tử 06 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp; cải chính, bổ sung hộ tịch 03 trường hợp,

- Đã ban hành 26 văn bản: 11 quyết định; 03 thông báo; 05 báo cáo; 03 kế hoạch; 02 công văn; 02 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 65 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 396 lượt, thị thực hành chính 65 lượt. Xác nhận và giới thiệu việc làm 48 lượt;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình "Chính quyền điện tử", nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền. Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng quy định.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 719
Tổng số truy cập: 1464167