Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8/2017
Ngày đăng 28/08/2017 | 01:45 | Lượt xem: 352

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phục vụ tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND Quận Ngô Quyền, đảm bảo đúng quy định

*) Về phát triển kinh tế:        

 

   Tháng 8

8 Tháng

%Kế hoạch

- Ước thu NSNN

330.000.000 đ

3.121.000.000 đ

= 69%

- Ước thu NS ph­ường:

300.000.000 đ

 3.854.000.000 đ

= 77%

- Ước tổng thu các sắc thuế:

300.000.000 đ

2.975.000.000 đ

= 73%

Trong đó :

 

 

 

+ Thuế Ngoài quốc doanh        

180.000.000 đ

1.565.000.000 đ

= 61%

+ Thuế SDĐPNN                       

30.000.000 đ

810.000.000 đ

= 98%

+ Thuế TNCN

90.000.000 đ

600.000.000 đ

= 89%

- Dự kiến chi NS ph­ường:

 420.000.000 đ

3.859.000.000 đ

= 65%

*) Về cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng:

- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 26 trường hợp; kết hôn 06   trường hợp; khai tử 04 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 25 trường hợp; Cha nhận con 01 trường hợp; Cải chính hộ tịch 02 trường hợp;

- Đã ban hành 33 văn bản: 22 quyết định; 03 thông báo; 04 báo cáo; 02 kế hoạch; 02 công văn; tiếp nhận và chuyển 55 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 398 lượt, thị thực hành chính 75 lượt.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình "Chính quyền điện tử", nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền. Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường  phục vụ tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND Quận    Ngô Quyền, đảm bảo đúng quy định;

- Chuẩn bị các nội dung tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính của Quận Ngô Quyền.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2074
Tổng số truy cập: 1679940