Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng quý I/2018
Ngày đăng 26/03/2018 | 08:49 | Lượt xem: 302

Đã ban hành 135 văn bản: 03 tờ trình; 61 quyết định; 09 thông báo; 22 báo cáo; 24 kế hoạch; 15 công văn; 01 chương trình; tiếp nhận và chuyển 242 văn bản.

1. Về phát triển kinh tế:        

 

      Tháng 3

Ước 03 Tháng

%Kế hoạch

- Ước thu NSNN

450.000.000đ

1.069.000.000đ

= 11%

- Ước thu NS ph­ường:

359.000.000đ

2.010.000.000 đ

= 37%

- Ước tổng thu các sắc thuế:

450.000.000đ

930.000.000 đ

= 19%

Trong đó :

 

 

 

+ Thuế Ngoài quốc doanh        

300.000.000đ

600.000.000 đ

= 21%

+ Thuế SDĐPNN                       

50.000.000đ

90.000.000 đ

= 10%

+ Thuế TNCN

100.000.000đ

240.000.000 đ

= 25%

    - Dự kiến chi NS ph­ường:

400.000.000đ

1.910.000.000 đ

= 36%

2. Về cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng:

- Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đã cấp khai sinh 48 trường hợp; kết hôn 27   trường hợp; khai tử 19 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 78 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính 1.668 lượt, chứng thực chữ ký 669 lượt.

- Đã ban hành 135 văn bản: 03 tờ trình; 61 quyết định; 09 thông báo; 22 báo cáo; 24 kế hoạch; 15 công văn; 01 chương trình; tiếp nhận và chuyển 242 văn bản.

- Đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2018 "Tăng cường  kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2999
Tổng số truy cập: 3487522