Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 07/06/2018 | 08:57 | Lượt xem: 321

Ủy ban nhân dân phường đã quản lý và điều hành thu - chi ngân sách theo đúng quy định. Tích cực khai thác, tận dụng các nguồn thu. Đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng chi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

TT

Nội dung

Thực hiện

5 tháng

Ước thực hiện

6 tháng

%KH

1

Thu ngân sách nhà nước

2.386.000.000đ

2.864.000.000đ

56%

2

Thu ngân sách phường

3.140.000.000đ

3.578.000.000đ

67%

3

Tổng thu các sắc thuế

2.238.000.000đ

2.678.000.000đ

52%

- Thuế NQD

920.000.000đ

970.000.000đ

34%

- Thuế SDĐ phi NN

690.000.000đ

790.000.000đ

90%

- Thuế TNCN

628.000.000đ

730.000.000đ

76%

4

- Phí, lệ phí

135.000.000đ

165.000.000đ

51%

5

Chi ngân sách phường

2.910.000.000đ

3.310.000.000đ

62%

- Ủy ban nhân dân phường đã quản lý và điều hành thu - chi ngân sách theo đúng quy định. Tích cực khai thác, tận dụng các nguồn thu. Đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng chi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường.

2. Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính

- Công tác hộ tịch: cấp khai sinh 80 trường hợp; Khai tử 36 trường hợp; Đăng ký kết hôn 52 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 155 trường hợp; cải chính hộ tịch 04 trường hợp; Nuôi con nuôi: 01 trường hợp; Cha nhận con: 01 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính 3795 lượt, chứng thực chữ ký 1161 lượt. Hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự trên địa bàn phường của Viện kiểm sát nhân dân Quận Ngô Quyền.

- Đã ban hành 203 văn bản: 69 quyết định, 43 báo cáo, 29 công văn, 38 kế hoạch, 06 tờ trình; 18 thông báo tiếp nhận và chuyển 575 văn bản.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2986
Tổng số truy cập: 3487338