Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 9 tháng năm 2018
Ngày đăng 23/09/2018 | 09:05 | Lượt xem: 303

Công tác hộ tịch 9 tháng: cấp khai sinh 173 trường hợp; Khai tử 65 trường hợp; đăng ký kết hôn 69 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 272 trường hợp ...

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:

TT

Nội dung

Thực hiện

8 tháng

Ước thực hiện

9 tháng

%KH

So cùng kỳ

1

Thu ngân sách nhà nước

2.872.252.000

3.560.000.000

68

104

2

Thu ngân sác phường

 4.734.112.000

4.983.000.000

73

109

3

Phí, lệ phí, chợ

235.846.000

265.000.000

82

137

4

Tổng thu thuế

2.507.906.000

2.925.000.000

62

91

- Thuế NQD

1.020.967.000

1.295.000.000

45

73

- Thuế SDĐPNN

734.743.000

760.000.000

88

94

- Thuế TNCN

752.196.000

870.000.000

92

142

5

Chi ngân sách phường

4.726.062.420

4.945.000.000

71

111

- Ủy ban nhân dân phường đã quản lý và điều hành thu - chi ngân sách theo đúng quy định. Tích cực khai thác, tận dụng các nguồn thu. Đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng chi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường.

2. Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính:

- Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Ban hành 429 văn bản; tiếp nhận và chuyển giao 1066 văn bản; đầu năm triển khai tới toàn thể cán bộ công chức xây dựng chương trình hành động thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí; ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân;

- Công tác hộ tịch 9 tháng: cấp khai sinh 173 trường hợp; Khai tử 65 trường hợp; đăng ký kết hôn 69 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 272 trường hợp; cải chính hộ tịch 07 trường hợp; cha nhận con 03 trường hợp; nhận con nuôi: 01 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 8.230 lượt, chứng thực chữ ký 1906.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình "Chính quyền điện tử", nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền. Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1826
Tổng số truy cập: 3026378