Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2018
Ngày đăng 23/11/2018 | 09:21 | Lượt xem: 357

Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:

TT

Nội dung

Kế hoạch

 giao

    Ước thực hiện

Năm 2018

%KH

1

Thu ngân sách nhà nước

4.995.000.000 đ

4.643.000.000 đ

  93

2

Thu ngân sác phường

5.302.000.000 đ

6.800.000.000 đ

128

3

Tổng thu thuế

4.670.000.000 đ

4.617.000.000 đ

  99

 

- Thuế NQD

2.850.000.000 đ

2.610.000.000 đ

  92

- Thuế SDĐPNN

870.000.000 đ

875.000.000 đ

101

- Thuế TNCN

950.000.000 đ

1.132.000.000 đ

119

4

Phí, lệ phí

325.000.000 đ

355.000.000 đ

109

5

Chi ngân sách phường

5.302.000.000 đ

6.768.000.000 đ

127

- Hoàn thành chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai đạt kế hoạch giao.

2. Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính:

- Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân phường đã đưa vào chương trình công tác năm nhiệm vụ "Cải cách hành chính" và toàn thể cán bộ, công chức phường ký cam kết không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế "Một cửa". Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông hiện đại" phường luôn chuyển biến tích cực, các hồ sơ giải quyết đạt hiệu quả cao và đúng thời hạn; Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Ban hành 438 văn bản; tiếp nhận và chuyển giao 1395 văn bản;

- Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình "Chính quyền điện tử", nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền. Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận;

- Công tác hộ tịch: Cấp khai sinh 263 trường hợp; Khai tử 88 trường hợp; Đăng ký kết hôn 92 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 378 trường hợp;

Chứng thực bản sao từ bản chính 9582 lượt, Chứng thực chữ ký 2108 lượt.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2902
Tổng số truy cập: 3487635