Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

(PMC) Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính 9 tháng năm 2020
Ngày đăng 14/09/2020 | 04:02 | Lượt xem: 188

Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính

Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính:

- UBND phường phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức phường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Máy Chai số 01/QC-UBND ngày 02/01/2020.

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch: Cải cách hành chính Nhà nước, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Máy Chai năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND Quận Ngô Quyền về đẩy mạnh CCHC nhà nước                giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường Máy Chai. Nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4, BCCI theo chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền. Ước 9 tháng năm 2020, UBND phường đã tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 98 hồ sơ, BCCI là 02 hồ sơ.

- UBND phường đã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch theo quy định. Ước 9 tháng  năm 2020: cấp khai sinh 152 trường hợp; kết hôn 67 trường hợp; khai tử 61 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 240 trường hợp; sao sổ gốc 187 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính 10.350 lượt; Chứng thực chữ ký, điểm chỉ  1.730 lượt.

- Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố mới sáp nhập (Ngô Quyền 1, Ngô Quyền 2, Lê Lai 4).

- Tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính Nhà nước của UBND  Thành phố vào ngày 24/7/2020. Qua đó, UBND phường đã nghiêm túc chấn chỉnh và có kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả những thủ tục, quy trình cải cách hành chính tại địa phương.

- Chấp hành các quy định về thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giờ làm việc, tiếp dân theo văn bản chỉ đạo của thành phố và quận. Duy trì lịch tiếp công dân theo quy định. Triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng  năm 2020.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1137
Tổng số truy cập: 5652201