Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 06/05/2016 | 07:52 | Lượt xem: 240
Đã ban hành 14văn bản: 03 quyết định, 02 báo cáo, 05 công văn, 03 kế hoạch, 01 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 120 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2016

Ngày đăng 04/05/2016 | 04:58 | Lượt xem: 244
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 20 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3/2016

Ngày đăng 04/04/2016 | 04:52 | Lượt xem: 228
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 27 trường hợp; kết hôn 05 trường hợp; khai tử 13 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:47 | Lượt xem: 160
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2/2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:37 | Lượt xem: 133
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 02 trường hợp; khai tử 18 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 11 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 01/2016

Ngày đăng 26/01/2016 | 08:16 | Lượt xem: 460
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12 năm 2015

Ngày đăng 22/12/2015 | 08:46 | Lượt xem: 723
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 09 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 23 trường hợp. (ảnh mang tính minh họa)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 11/2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 12:36 | Lượt xem: 598
Công tác Tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 32 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 13 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 10 năm 2015

Ngày đăng 21/10/2015 | 12:01 | Lượt xem: 623
Đã ban hành 27 văn bản: 06 quyết định, 12 báo cáo, 06 công văn, 01 kế hoạch, 02 thông báo; tiếp nhận và chuyển 55 văn bản. (Ảnh minh họa)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:53 | Lượt xem: 635
Đã ban hành 39 văn bản: 20 quyết định, 04 báo cáo, 06 công văn, 05 kế hoạch, 01 tờ trình, 03 thông báo; tiếp nhận và chuyển 52 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 651 lượt, thị thực hành chính...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1751
Tổng số truy cập: 2607741