Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 1/2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:43 | Lượt xem: 213
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 04 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 17 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng năm 2016

Ngày đăng 16/02/2017 | 03:25 | Lượt xem: 175
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông hiện đại” phường luôn chuyển biến tích cực, các hồ sơ giải quyết đạt hiệu quả cao và đúng thời hạn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng 08/07/2016 | 04:03 | Lượt xem: 311
Đã ban hành 212 văn bản: 100 quyết định, 25 báo cáo, 34 công văn, 35 kế hoạch, 8 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 501 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6 năm 2016

Ngày đăng 30/06/2016 | 08:03 | Lượt xem: 301
Đã ban hành 47 văn bản: 39 quyết định, 03 báo cáo, 02 công văn, 01 kế hoạch, 02 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 75 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 06/05/2016 | 07:52 | Lượt xem: 260
Đã ban hành 14văn bản: 03 quyết định, 02 báo cáo, 05 công văn, 03 kế hoạch, 01 tờ trình; tiếp nhận và chuyển 120 văn bản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2016

Ngày đăng 04/05/2016 | 04:58 | Lượt xem: 264
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 16 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 07 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 20 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3/2016

Ngày đăng 04/04/2016 | 04:52 | Lượt xem: 250
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 27 trường hợp; kết hôn 05 trường hợp; khai tử 13 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:47 | Lượt xem: 181
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 15 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2/2016

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:37 | Lượt xem: 149
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 17 trường hợp; kết hôn 02 trường hợp; khai tử 18 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 11 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 01/2016

Ngày đăng 26/01/2016 | 08:16 | Lượt xem: 479
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 08 trường hợp; khai tử 06 trường hợp

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2975
Tổng số truy cập: 3487589