Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 12 năm 2015

Ngày đăng 22/12/2015 | 08:46 | Lượt xem: 767
Công tác Tư pháp - hộ tịch: cấp khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 09 trường hợp; khai tử 06 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 23 trường hợp. (ảnh mang tính minh họa)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 11/2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 12:36 | Lượt xem: 624
Công tác Tư pháp - hộ tịch: Đã cấp khai sinh 32 trường hợp; kết hôn 10 trường hợp; khai tử 13 trường hợp

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 10 năm 2015

Ngày đăng 21/10/2015 | 12:01 | Lượt xem: 649
Đã ban hành 27 văn bản: 06 quyết định, 12 báo cáo, 06 công văn, 01 kế hoạch, 02 thông báo; tiếp nhận và chuyển 55 văn bản. (Ảnh minh họa)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:53 | Lượt xem: 663
Đã ban hành 39 văn bản: 20 quyết định, 04 báo cáo, 06 công văn, 05 kế hoạch, 01 tờ trình, 03 thông báo; tiếp nhận và chuyển 52 văn bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 651 lượt, thị thực hành chính...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:47 | Lượt xem: 532
Đã ban hành 43 văn bản: 28 quyết định, 03 báo cáo, 06 công văn, 01 kế hoạch, 01 tờ trình, 04 thông báo; tiếp nhận và chuyển 60 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 7 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:42 | Lượt xem: 464
Đã ban hành 30 văn bản: 12 quyết định, 04 báo cáo, 03 công văn, 05 kế hoạch, 04 tờ trình, 02 thông báo; tiếp nhận và chuyển 70 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 6 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 08:32 | Lượt xem: 326
Thu phí bảo trì đường bộ tháng 6 được: 13.000.000 đồng, lũy kế được 343.000.000 đồng, đạt 75% KH.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 5 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 04:32 | Lượt xem: 319
Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 9 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:27 | Lượt xem: 303
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 2...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng tháng 4 năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:22 | Lượt xem: 342
Đã ban hành 35 văn bản: 4 báo cáo; 8 công văn; 3kế hoạch, 2 thông báo, 12 quyết định, tiếp nhận và chuyển 55 văn bản.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3000
Tổng số truy cập: 3487581