Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:04 | Lượt xem: 52
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/4/2019 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Thông báo về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:02 | Lượt xem: 50
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/4/2019 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 HĐND...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:59 | Lượt xem: 42
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 24/5/2019 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:56 | Lượt xem: 40
Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/4/2019 của HĐND phường về Chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(PMC)_Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:24 | Lượt xem: 243
Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra trong 01 ngày (Thứ ba, ngày 18/12/2018) và hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra theo đúng luật định.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 09:19 | Lượt xem: 264
Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/12/2018

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:13 | Lượt xem: 166
Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/10/2018 về Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:06 | Lượt xem: 160
Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực HĐND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2096
Tổng số truy cập: 1679931