Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

(PMC)_Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng 20/06/2018 | 02:34 | Lượt xem: 130
Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra trong 01 ngày (Thứ ba, ngày 19/6/2018) và hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra theo đúng luật định.

(PMC)_Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 11/06/2018 | 07:51 | Lượt xem: 119
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

(PMC)_Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 10/5/2018 về tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 23/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 194
kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các đại biểu HĐND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

(PMC)_Kế hoạch số: 02/KH-HĐND ngày 10/5/2018 về chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 23/05/2018 | 09:31 | Lượt xem: 140
Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 19 tháng 6 năm 2018 (Thứ ba). Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 2 - số 17/320 Lê Lai)

(PMC)_Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 27/12/2017 | 08:28 | Lượt xem: 237
Chiều ngày 26/12/2017, HĐND phường đã tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:59 | Lượt xem: 193
Nghị quyết 11: về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:58 | Lượt xem: 181
Nghị quyết 10: về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:56 | Lượt xem: 205
Nghị quyết 09: về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Nghị quyết về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:54 | Lượt xem: 190
Nghị quyết 08: về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:52 | Lượt xem: 167
Nghị quyết số 07: về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 316
Tổng số truy cập: 1397914