Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

(PMC)_Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/12/2017 | 08:28 | Lượt xem: 273

Chiều ngày 26/12/2017, HĐND phường đã tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 19/12/2017, HĐND phường Máy Chai khóa VIII tiến hành Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.   Kết quả chủ yếu của kỳ họp như sau:

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận và Đảng ủy phường, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động trong tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Máy Chai đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tương đối ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ước hoàn thành kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về thu chi ngân sách đảm bảo kế hoạch, hầu hết có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm như: Thu ngân sách phường (đạt 123%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 104%), phí lệ phí (đạt 106%). Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo sâu sát, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường; kịp thời giải quyết các đơn, thư, kiến nghị của nhân dân không để xảy ra điểm nóng, không có đơn thư kéo dài. Đã giải tỏa 02 contener đảm bảo trật tự đường hè, mỹ quan đô thị tại khu vực Tổ dân phố 18 tồn tại đã lâu, từng gây mất ổn định an ninh trật tự nhiều năm. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường: Xây Nhà tưởng niệm di tích lịch sử cách mạng Căng Máy Chai, Trụ sở phường, khu đất Hồ Máy Diện, chung cư xuống cấp nguy hiểm 47/ phố Lê Lai và nâng cấp, cải tạo đường Ngô Quyền. Công tác văn hóa - xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác xã hội hóa để phục vụ một số nhiệm vụ đạt kết quả cao; các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ được nhân dân đánh giá cao; sửa chữa và xây mới cho 33 nhà thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó 13 nhà chính sách. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông còn để xẩy ra một số vụ việc vi phạm, kết quả cấp Giấy CNQSD đất còn thấp. Xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, tình trạng không chấp hành việc thực hiện đăng ký, khám tuyển sức khỏe NVQS vẫn còn; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số phức tạp.

HĐND phường tán thành với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, cụ thể:

+ Về mục tiêu cụ thể:

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng cải cách hành chính, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chính quyền theo hướng kiến tạo. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

+ Về các chỉ tiêu cụ thể:

(1) Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

(2) Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 75%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

(3) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,65%, Hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3.

(4) Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

(5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%.

(6) Giảm ít nhất 12 hộ nghèo.

(7) 100% chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh.

(8) 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

(9) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ việc đạt tử 90% trở lên.

 + Về nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý dịch vụ văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

+ Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh dịch vụ; quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý điều hành, công khai việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh, các khoản thu trong dân; thực hiện luật ngân sách, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng, đủ định mức được phân bổ. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị, các biện pháp đảm bảo về trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà tưởng niệm di tích lịch sử cách mạng Căng Máy Chai, Trụ sở phường, khu đất Hồ Máy Điện, chung cư xuống cấp nguy hiểm 47/ phố Lê Lai và nâng cấp, cải tạo đường Ngô Quyền và cải tạo, nâng cấp các công trình đường, ngõ, thoát nước trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; nắm tình hình địa bàn, dư luận, tư tưởng trong nhân dân; duy trì củng cố các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự", "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phường; nắm chắc số nam thanh niên trong diện tuyển chọn và gọi nhập ngũ hàng năm, thực hiện tốt công tác huấn luyện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

- Nâng cao công tác cải cách hành chính, thực hiện "chính quyền điện tử", đẩy mạnh các phong trào thi đua giữa các ngành, các Tổ dân phố để thúc đẩy phong trào thi đua đồng đều trên địa bàn phường.

2. Kỳ họp đã quyết định

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2018.

- Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018.

- Chương trình xây dựng Nghị quyết và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải trình của UBND phường

Có 121 lượt cử tri dự 02 hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp và 02 lượt ý kiến trực tiếp, 01 lượt ý kiến bằng văn bản tham gia. Thường trực HĐND phường đã kịp thời thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu trong quá trình chuẩn bị kỳ họp. UBND phường đã báo cáo giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; cải tạo nâng cấp ngõ, nghẽn; kiến nghị với Công ty thoát nước cùng các bên liên quan thực hiện việc nạo vét, khơi thông các ga, cống thoát nước định kỳ.

4. Về thảo luận tổ

Kỳ họp đã dành thời gian cho việc chia thành các tổ để thảo luận về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình trình tại kỳ họp. Trong việc thảo luận ở 03 tổ, đã có 20 ý kiến tham gia, có 05 ý kiến tham gia vào nội dung về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình đã trình tại kỳ họp và 15 ý kiến về dân nguyện.

Thường trực HĐND, UBND phường đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu để xem xét, bổ sung vào văn bản kỳ họp và có hướng chỉ đạo để giải quyết những kiến nghị trên.

5. Về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn

+ Nội dung cần giải trình:

- Về tình hình và kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018: Cho đến thời điểm này, kết quả đạt sức khỏe còn thấp (15 đủ sức khỏe/23 chỉ tiêu nhập ngũ) (ông Lưu Thành Trung - Ủy viên UBND, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự phường đã tiếp thu trả lời).

- Nhiều ý kiến cho rằng Cảnh sát khu vực dành thời gian xuống địa bàn, liên hệ, trao đổi công việc với cán bộ Tổ dân phố và nhân dân còn ít (nội dung này đã được chất vấn tại kỳ họp thứ 4, ông Hoàng Văn Hùng - Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường đã tiếp thu trả lời).

+ Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về:

(1)- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường có nhiều diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ trọng án; trong đó có 02 vụ chết 02 người là do người đến thuê nhà, ở nhà trọ trên địa bàn phường xung đột dùng hung khí đâm chém nhau (ông Hoàng Văn Hùng - Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường đã tiếp thu trả lời).

(2)- Tình hình tái lấn chiểm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn; đặc biệt vỉa hè tuyến đường Ngô Quyền- đoạn vừa được nâng cấp cải tạo đã có những đoạn được chia lô, ghi tên và dựng lại lều quán bán hàng lấn chiếm làm mất trật tự và cảnh quan đô thị. Đây là một tuyến phố được nâng cấp cải tạo đồng bộ và đẹp nhất trên địa bàn phường cho đến thời điểm này và không nên để tình trạng nhếch nhác, lộn xộn tái diễn (ông Nguyễn Mạnh Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu trả lời).

(3)- Hệ thống thoát nước trên địa bàn phường, hiện nay vừa dần xuống cấp và rất ít được nạo vét định kỳ, chỉ nạo vét khi ngập úng xẩy ra. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị UBND phường báo cáo làm rõ trách nhiệm trong việc phối hợp với ngành thoát nước, môi trường đô thị trong việc giải quyết những tồn tại trên và những biện pháp thực hiện bảo đảm thoát nước an toàn, hiệu quả; góp phần đảo đảm tốt đời sống sinh hoạt cuả nhân dân (ông Nguyễn Mạnh Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu trả lời).

6. Ông Trần Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đại biểu dự kỳ họp và các cơ quan chuẩn bị cho kỳ họp; khẳng định kết quả của kỳ họp và yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao, có biện pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND đề ra.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 5, HĐND phường khóa VIII đã thông qua 05 Nghị quyết gồm:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

2. Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2018.

3. Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/QU ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND quận, phường.

4. Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường.

5. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường.

Th­­­­­ường trực HĐND phường thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các các ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri, nhân dân phường. Đề nghị các vị đại biểu HĐND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến với cử tri Thông báo này và nội dung các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua tại kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết tại địa phương./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 673
Tổng số truy cập: 1464147