Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Thông báo về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 26/12/2018 | 09:17 | Lượt xem: 268

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 12/11/2018

THÔNG BÁO

Về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 24/10/2018 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 18 tháng 12 năm 2018 (Thứ ba)

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai

(Tầng 3 - Ngõ 17 đường Ngô Quyền)

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

1. HĐND phường xem xét các báo cáo về

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, kết quả thực hiện chủ đề năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019;

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;

- Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2019;

- Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri về dân nguyện;

- Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND phường về báo cáo và dự thảo Nghị quyết của UBND trình tại kỳ họp;

- Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

2. HĐND phường xem xét các tờ trình, thảo luận dự thảo Nghị quyết về

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019;

- Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2019;

- Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn

4. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND phường bầu

5. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định

Thường trực HĐND phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND phường khóa VIII, cử tri và nhân dân phường biết và tham gia vào nội dung kỳ họp./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2096
Tổng số truy cập: 1679962