Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 11/12/2019 | 02:21 | Lượt xem: 410

Thời gian: 01 ngày, Thứ ba, ngày 17/12/2019; Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

1. Thời gian: 01 ngày, Thứ ba, ngày 17/12/2019

- Buổi sáng:  Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

II. NGHI THỨC

- Chào cờ (cử Quốc ca);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Thông qua chương trình kỳ họp;

- Phát biểu khai mạc.

III. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Xem xét các báo cáo về

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020;

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

- Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2020;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường về báo cáo và dự thảo Nghị quyết của UBND trình HĐND phường xem xét, quyết định tại kỳ họp;

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri về dân nguyện;

- Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

2. Xem xét các Tờ trình

a) Do UBND trình HĐND phường xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền về:

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020;

- Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2020.

b) Do Thường trực HĐND trình HĐND phường về:

- Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND phường;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường.

3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường về

- Dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2020;

- Thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020;

- Thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4. Các đại biểu tiến hành thảo luận

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận

6. Thông qua các dự thảo Nghị quyết về

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020;

- Dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước, các khoản thu trong dân năm 2020;

- Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND phường;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường.

IV. BẾ MẠC

- Phát biểu bế mạc;

- Chào cờ (cử Quốc ca)./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2950
Tổng số truy cập: 3487320