Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:59 | Lượt xem: 84
Nghị quyết 11: về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:58 | Lượt xem: 92
Nghị quyết 10: về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:56 | Lượt xem: 91
Nghị quyết 09: về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Nghị quyết về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:54 | Lượt xem: 102
Nghị quyết 08: về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:52 | Lượt xem: 78
Nghị quyết số 07: về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND phường về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2017 | 03:23 | Lượt xem: 170
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND phường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày đăng 04/07/2017 | 03:20 | Lượt xem: 139
Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 29/6/2017

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND phường về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng 04/07/2017 | 03:16 | Lượt xem: 136
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND phường về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2017 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 23/02/2017 | 10:46 | Lượt xem: 101
Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa VIII, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND phường về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 23/02/2017 | 10:45 | Lượt xem: 98
Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa VIII, ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 244
Tổng số truy cập: 1301442