Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 63
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:31 | Lượt xem: 125
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:30 | Lượt xem: 114
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 141
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:15 | Lượt xem: 171
Nghị quyết 03: Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:12 | Lượt xem: 137
Nghị quyết 01: Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:59 | Lượt xem: 261
Nghị quyết 11: về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:58 | Lượt xem: 242
Nghị quyết 10: về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:56 | Lượt xem: 270
Nghị quyết 09: về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

Nghị quyết về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:54 | Lượt xem: 242
Nghị quyết 08: về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2018 trên địa bàn phường

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1503
Tổng số truy cập: 1569101