Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

(PMC)_ Nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:14 | Lượt xem: 60
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường Máy Chai về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(PMC)_ Nghị quyết Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:08 | Lượt xem: 62
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường Máy Chai Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(PMC)_ Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:03 | Lượt xem: 62
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường Máy Chai về Ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(PMC)_ Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày đăng 28/07/2021 | 10:47 | Lượt xem: 36
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường Máy Chai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

(PMC)_ Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 28/07/2021 | 10:44 | Lượt xem: 56
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường Mấy Chai về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021

(PMC)_Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 28/07/2021 | 10:30 | Lượt xem: 49
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND phường máy Chai về việc bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(PMC)_ Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Phường Máy Chai khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/06/2021 | 03:52 | Lượt xem: 508
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Phường Máy Chai khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:36 | Lượt xem: 551
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:34 | Lượt xem: 485
Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:31 | Lượt xem: 551
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1035
Tổng số truy cập: 5652362