Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND phường về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 04/07/2017 | 03:16 | Lượt xem: 168

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Ngày 29 tháng 6 năm 2017)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 15/5/2017 của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/6/2017 của UBND phường đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND phường nhất trí với đánh giá của UBND phường về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017; ghi nhận một số kết quả nổi bật: Thu ngân sách nhà nước đạt 55%, thu ngân sách phường đạt 52%, thuế SDĐ phi NN đạt 97%, thuế TNCN đạt 66%; tổ chức thành công Đêm văn nghệ "Uống nước nhớ nguồn" hưởng ứng xây dựng Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Căng Máy Chai; phát động phong trào sáng tác thơ về Căng Máy Chai; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng,  trong 5 tháng đầu năm vận động xây dựng được 14 nhà tình nghĩa; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế để có định hướng khắc phục, đó là: Xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, hiệu quả thấp. Công tác vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiệu quả chưa cao; công tác quản lý trật tự xây dựng chưa quyết liệt, vẫn còn trường hợp xây dựng không phép; trật tự đường hè - vệ sinh môi trường có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực nhưng hiệu quả chưa vững chắc; công tác trật tự an toàn giao thông chưa đảm bảo; công tác trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xẩy ra trọng án hình sự.

Điều 2. HĐND phường thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được UBND phường trình và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đẩy mạnh tăng thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí. Tích cực khai thác các nguồn thu khác.

3. Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh thực hiện xây dựng Trụ sở phường, Di tích lịch sử Căng Máy Chai, Dự án Hồ Máy Điện, Dự án khu chung cư 47 Lê Lai và cải tạo đường ngõ, hệ thống thoát nước. Rà soát nhà ở, công trình xung yếu; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

4. Tổ chức tốt các hoạt động "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; tập trung thực hiện việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ

5. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Đẩy mạnh công tác tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong tiếp dân và giải quyết công việc.

7. Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Điều 3. Giao UBND phường triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường chủ động, thường xuyên giám sát, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đoàn thể nhân dân phường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 890
Tổng số truy cập: 1397630