Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 27/06/2019 | 04:47 | Lượt xem: 304

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII, thông qua ngày 10/6/2019.

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI  KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

(Ngày 10 tháng 6 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 04/5/2019 của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 20/5/2019 của UBND phường đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND phường nhất trí với đánh giá của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019; ghi nhận một số kết quả nổi bật: Thu ngân sách nhà nước đạt 60%, thu ngân sách phường đạt 60%, thuế SDĐ phi NN đạt 89%, thuế TNCN đạt 50%; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, hộ có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác cải tạo ngõ, ngách theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, hiệu quả thấp; chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh còn thấp; công tác triển khai dự án Hồ Máy Điện, di dời dân ra khỏi chung cư xuống cấp nguy hiểm 47/Lê Lai còn chậm; công tác trật tự đường hè, môi trường đô thị chưa bền vững; vẫn còn xảy ra nạn cờ bạc, số đề trong ngõ xóm.

Điều 2. HĐND phường thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được UBND phường trình và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm những thiếu sót, những hạn chế, tồn tại để đề ra các biện pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

2. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, rà soát, quản lý chặt các hộ sản xuất, buôn bán kinh doanh dịch vụ,  xử lý các khoản nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách; không để nợ đọng thuế, đồng thời tích cực bổ sung nguồn thu, khai thác các nguồn thu khác. Quản lý và điều hành ngân sách theo quy định, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hồ Máy Điện, khu chung cư 47 Lê Lai, đường Ngô Quyền; vận động nhân dân cải tạo ngõ, ngách, hệ thông thoát nước, điện chiếu sáng; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận.

4. Tổ chức tốt các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; tập trung thực hiện việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp sáp nhập tổ dân phố theo chỉ đạo của quận.

5. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm tra hành chính tại các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý tôt, kiểm tra bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

6. Đẩy mạnh công tác tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong tiếp dân và giải quyết công việc. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng thí điểm mô hình "Chợ đảm bảo an toàn thực phẩm" tại chợ Máy Chai theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận.

Điều 3. Giao UBND phường triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường chủ động, thường xuyên giám sát, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đoàn thể nhân dân phường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII, thông qua ngày 10/6/2019.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3018
Tổng số truy cập: 3487457