Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 07:31 | Lượt xem: 550

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Ngày 27 tháng 5 năm 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 16/04/2020 của UBND phường về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 13/5/2020 của UBND phường đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND phường nhất trí với đánh giá của UBND phường về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020; ghi nhận một số kết quả nổi bật: Thu ngân sách nhà nước đạt 58%, thu ngân sách phường đạt 56%, thuế SDĐ phi NN đạt 52%, thuế TNCN đạt 63%;  làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém để có định hướng khắc phục, đó là: Xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, hiệu quả thấp. Chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh còn thấp; công tác triển khai dự án Đường Ngô Quyền, dự án 47 Lê Lai còn chậm; Công tác trật tự đường hè đã ổn định nhưng chưa bền vững.

Điều 2. HĐND phường thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được UBND phường trình và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Đẩy mạnh tăng thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí. Tích cực khai thác các nguồn thu khác.

4. Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh thực hiện Dự án khu chung cư 47 Lê Lai, dự án đường Ngô Quyền; vận động nhân dân cải tạo ngõ, ngách, điện chiếu sáng hệ thống thoát nước; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận.

5. Tổ chức tốt các hoạt động "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; tập trung thực hiện việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

6. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Đẩy mạnh công tác tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong tiếp dân và giải quyết công việc. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng.

Điều 3. Giao UBND phường triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường chủ động, thường xuyên giám sát, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đoàn thể nhân dân phường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1010
Tổng số truy cập: 5652354