Trang chủ

Quyết định của phường

(PMC)_ Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Máy Chai

Ngày đăng 28/07/2020 | 02:36 | Lượt xem: 17
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Máy Chai

(PMC)_ Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 29/06/2020 | 10:21 | Lượt xem: 12
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(PMC)_ Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo hè phường Máy Chai năm 2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 10:10 | Lượt xem: 14
Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo hè phường Máy Chai năm 2020

(PMC)_ Quyết định Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 12/05/2020 | 10:19 | Lượt xem: 14
Quyết định Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(PMC)_ Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 12/05/2020 | 10:15 | Lượt xem: 12
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh năm 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:57 | Lượt xem: 144
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của phường Máy Chai năm 2017

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:56 | Lượt xem: 148
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy phường Máy Chai

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:54 | Lượt xem: 156
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Máy Chai (gọi tắt là Ban chỉ đạo 799)

Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Máy Chai lần thứ III - 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:53 | Lượt xem: 134
Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Máy Chai lần thứ III

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:51 | Lượt xem: 121
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2950
Tổng số truy cập: 3487274