Trang chủ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(PMC) Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 04:02 | Lượt xem: 11
Kết quả thực hiện Công tác Thanh tra - Tư pháp - Cải cách hành chính

(PMC)_ Kết quả thực hiện Nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 03:59 | Lượt xem: 11
Kết quả thực hiện Nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng:

(PMC)_ Kết quả thực hiện Công tác nhà đất - Quản lý đô thị 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 03:56 | Lượt xem: 12
Kết quả thực hiện Công tác nhà đất - Quản lý đô thị

(PMC)_ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 03:53 | Lượt xem: 10
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế 9 tháng năm 2020

(PMC) Kết quả Thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa - xã hội 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 03:48 | Lượt xem: 11
Kết quả Thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa - xã hội 9 tháng năm 2020

(PMC)_ Tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:56 | Lượt xem: 87
Tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Máy Chai

(PMC)_ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội; Y tế - Dân số 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:50 | Lượt xem: 30
Thực hiện nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội; Y tế - Dân số 6 tháng đầu năm 2020

(PMC)_ Kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:44 | Lượt xem: 37
Thực hiện nhiêm vụ Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2020

(PMC)_Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đầu tư - Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:29 | Lượt xem: 43
Tiếp tục phối hợp thực hiện dự án cải tạo đường Ngô Quyền, dự án cải tạo chung cư cũ 47 Lê Lai, cải tạo hè Lê Lai.

(PMC)_ Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Cải cách hành chính - Tư pháp - Văn phòng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:18 | Lượt xem: 30
Chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình “Chính quyền điện tử”, nghiêm túc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trên các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao sổ gốc hộ tịch theo chỉ đạo...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2894
Tổng số truy cập: 3486984