Trang chủ

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính- 2020

Ngày đăng 25/03/2020 | 08:53 | Lượt xem: 82
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/03/2020 | 08:48 | Lượt xem: 122
Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:24 | Lượt xem: 104
a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ...

Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:22 | Lượt xem: 152
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc từ...

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:19 | Lượt xem: 171
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm...

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1871
Tổng số truy cập: 3166043