Trang chủ

Tin mới

(PMC)_Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/06/2019 | 09:12 | Lượt xem: 415

Sáng ngày 25/6/2019, HĐND phường Máy Chai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND phường Máy Chai

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 10/6/2019, HĐND phường Máy Chai khóa VIII tiến hành Kỳ họp thứ 8; với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Kết quả chủ yếu của kỳ họp như sau:

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động trong tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Máy Chai đã đạt được một số kết quả: Thu ngân sách nhà nước đạt 60%, thu ngân sách phường đạt 60%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 89%, thuế thu nhập cá nhân đạt 50%; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, hộ có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác cải tạo ngõ, ngách theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

- Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2019, cần nghiêm túc đánh giá sâu về nguyên nhân của những mặt hạn chế, tồn tại để kịp thời xây dựng, bổ sung các giải pháp khắc phục, đó là: Chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh còn thấp; công tác triển khai dự án Hồ Máy Điện, chung cư 47/Lê Lai còn chậm; công tác trật tự đường hè, môi trường đô thị chưa bền vững; vẫn còn xảy ra nạn cờ bạc, số đề trong ngõ xóm; việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, hiệu quả

HĐND phường tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

a) Nhiệm vụ kinh tế:

- Tăng cường nắm chắc các nguồn thu, đôn đốc tận thu, không để nợ đọng thuế, đồng thời tích cực khai thác các nguồn thu ngoài địa bàn, bổ sung số hộ ghi thu thuế. UBND phường tăng cường chỉ đạo Đội thuế, Công an, Tổ quản lý đô thị phường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ Tổ dân phố làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ, cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại thuế, để đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu các sắc thuế; thực hiện hiệu quả chương trình hành động chủ đề năm 2019 của thành phố.

b) Nhiệm vụ Quản lý đô thị:

- Duy trì các mặt công tác quản lý đô thị, nhà đất tập trung cao và thường xuyên cho việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường; tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án khu Hồ Máy Điện, chung cư xuống cấp nguy hiểm 47/Lê Lai, đường Ngô Quyền và cải tạo đường ngõ, hệ thống thoát nước; rà soát các nhà ở, công trình xung yếu; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021; nâng cao kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sử dụng đất.

c) Nhiệm vụ Văn hóa - xã hội:

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; duy trì thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng định kỳ đảm bảo tuyệt đối an toàn, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, không để lây lan các loại dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

d) Nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh:

- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Rà soát, củng cố lực lượng dân quân cơ động, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ trị an trong thời bình, tổ chức tốt kế hoạch huấn luyện dân quân.

e) Nhiệm vụ cải cách hành chính, tư pháp:

- Nâng cao  hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông", nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức phường; quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công việc; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp.

f) Công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể:

- Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

2. Kỳ họp đã quyết định

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2019;

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải trình của UBND phường

Có 163 cử tri tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 02 buổi tiếp xúc và 05 lượt ý kiến tham gia. Thường trực HĐND phường đã kịp thời thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu trong quá trình chuẩn bị kỳ họp. UBND phường đã báo cáo giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm như: các dự án đang triển khai trên địa bàn phường; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; cải tạo nâng cấp ngõ, nghẽn; kiến nghị với Công ty thoát nước cùng các bên liên quan thực hiện việc nạo vét, khơi thông các ga, cống thoát nước định kỳ.

4. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian cho việc chia thành các tổ để thảo luận về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình trình tại kỳ họp. Trong 03 tổ thảo luận đã có 27 ý kiến tham gia, có 03 ý kiến tham gia vào nội dung về báo cáo, kế hoạch, tờ trình, chương trình đã trình tại kỳ họp và 24 ý kiến về dân nguyện. Thường trực HĐND, UBND phường đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu để xem xét, bổ sung vào văn bản kỳ họp và có hướng chỉ đạo để giải quyết những kiến nghị của đại biểu.

5. Ông Trần Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đại biểu dự kỳ họp và các cơ quan chuẩn bị cho kỳ họp; khẳng định kết quả của kỳ họp và yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao, có biện pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND đề ra.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa VIII đã thông qua 03 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

2. Nghị quyết về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

Th­­­­­ường trực HĐND thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các các ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri, nhân dân phường. Đề nghị các vị đại biểu HĐND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; phổ biến với cử tri Thông báo này và nội dung các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua tại kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết tại địa phương./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1479
Tổng số truy cập: 3010887