Trang chủ

Cải cách hành chính công

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại Quận Ngô Quyền, phường Máy Chai
Ngày đăng 09/05/2018 | 02:38 | Lượt xem: 497

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại Quận Ngô Quyền, phường Máy Chai

A. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LĨNH VỰC

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

2

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

5

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy

Công thương

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

10

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

11

Phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3

Công thương

12

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ (3 form)

Xây dựng

13

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

14

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

15

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

16

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

17

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

18

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

19

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Xây dựng

20

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Xây dựng

21

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt HS mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Kế hoạch và Đàotạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Làm rõ hồ sơ dự thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Mở thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 1.  

Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập ở cấp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Tiếp  nhận học sinh cấp trung học cơ sở chuyển trường từ tỉnh khác về

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

111

Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

112

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

113

Cho phép giải thể trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

114

Cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

115

Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

116

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Giáo dục và Đào tạo

117

Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

118

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

119

Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

120

Cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

121

Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

122

Xác nhận hồ sơ và đề nghị xét công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

123

Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

124

Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

125

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

Giáo dục và Đào tạo

126

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

127

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

128

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Y tế

129

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Y tế

130

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Y tế

131

công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Văn hóa, Thể thao

132

công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Văn hóa, Thể thao

133

công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" và tương đương

Văn hóa, Thể thao

134

công nhận "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

Văn hóa, Thể thao

135

công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Văn hóa, Thể thao

136

công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hóa, Thể thao

137

công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hóa, Thể thao

138

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản

Văn hóa, Thể thao

139

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

140

cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

141

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

142

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

143

đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

144

đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

145

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin – Truyền thông

146

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin – Truyền thông

147

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

148

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

149

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

150

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tư pháp

151

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

152

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

153

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

154

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

155

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

156

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

157

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

158

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

159

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

160

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

161

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

162

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp

163

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tư pháp

164

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tư pháp

165

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Tư pháp

166

Trả lại tài sản

Tư pháp

167

Chi trả tiền bồi thường

Tư pháp

168

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Tư pháp

169

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Tư pháp

170

Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tư pháp

171

Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tư pháp

172

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp

173

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp

174

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp

175

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp

176

Chứng thực chữ ký người dịch  mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp

177

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp

178

Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện

Nội vụ

179

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

180

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nội vụ

181

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nội vụ

182

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một quận, huyện

Nội vụ

183

Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

184

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

185

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Nội vụ

186

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

187

Khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, đối ngoại về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nội vụ

188

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Tài nguyên và Môi trường

189

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

190

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Tài nguyên và Môi trường

191

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên và Môi trường

192

Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013)

Tài nguyên và Môi trường

193

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

194

Thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013)

Tài nguyên và Môi trường

195

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tài nguyên và Môi trường

196

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

197

Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

Tài nguyên và Môi trường

198

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Tài nguyên và Môi trường

 

B. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI PHƯỜNG MÁY CHAI

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LĨNH VỰC

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

2

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Công thương

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

4

Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng

Xây dựng

5

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, Thương binh và Xã hội

6

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động, Thương binh và Xã hội

7

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

9

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động, Thương binh và Xã hội

10

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động, Thương binh và Xã hội

11

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động, Thương binh và Xã hội

12

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Lao động, Thương binh và Xã hội

13

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

14

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

15

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

16

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập)

Giáo dục và Đào tạo

17

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới

Giáo dục và Đào tạo

18

Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

19

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

20

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa, Thể thao

21

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Văn hóa, Thể thao

22

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa, Thể thao

23

Đăng ký kết hôn

Tư pháp

24

Đăng ký kết hôn lưu động

Tư pháp

25

Đăng ký lại kết hôn

Tư pháp

26

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

27

Đăng ký khai sinh

Tư pháp

28

Đăng ký khai sinh lưu động

Tư pháp

29

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Tư pháp

30

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

31

Đăng ký lại khai sinh

Tư pháp

32

Đăng ký giám hộ

Tư pháp

33

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tư pháp

34

Đăng ký khai tử

Tư pháp

35

Đăng ký khai tử lưu động

Tư pháp

36

Đăng ký lại khai tử

Tư pháp

37

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tư pháp

38

 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tư pháp

39

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

40

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

41

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

42

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

43

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

44

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

45

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Tư pháp

46

Trả lại tài sản

Tư pháp

47

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

48

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Tư pháp

49

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

50

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

51

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Tài nguyên và Môi trường

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1069
Tổng số truy cập: 5652328