Trang chủ

Tổ Dân phố

Các Tổ Dân phố trên địa bàn phường
Ngày đăng 28/09/2015 | 09:01 | Lượt xem: 287

36 Tổ dân phố thuộc phường Máy Chai

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 1

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Bùi Thanh Quang

Bí thư Chi bộ

 

3.765.220

 

Nguyễn Thị Với

Tổ trưởng

 

3.766.335

 

Nguyễn Văn Kíp

Tổ phó

 

3.767.334

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 2

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Vũ Đình Sách

Bí thư Chi bộ

 

3.767.255

 

Lưu Thị Lan

Tổ trưởng

 

2.210.720

0903.209.755

Lê Thị Đào

Tổ phó

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 3

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Đình Bễ

Bí thư Chi bộ

 

 

01627.628700

Vũ Thị Dung

Tổ trưởng

 

3.765.331

0902.084.352

Hoàng Văn Tám

Tổ phó

 

3.768.461

0984.687.059

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 4

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Ngọc Đốc

Bí thư Chi bộ

 

3.837420

 

Đặng Đình Phượng

Tổ trưởng

 

 

0934.333.244

Đào Quang Tự

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 5

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Trương Tất Trường

Bí thư Chi bộ

 

3.837.203

0989.061.426

Bùi Quang Tuấn

Tổ trưởng

 

3.767.344

01262.369757

Nguyễn Văn Hùng

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 6

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Vũ Thị Nhự

Bí thư Chi bộ

 

3.827137

 

Trần Đình Chiến

Tổ trưởng

 

 

0979.984.217

Phạm Thị Đắc

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 7

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Trần Văn Sâm

Bí thư Chi bộ

 

 

0193.240.164

Ngô Đăng Phán

Tổ trưởng

 

 

0912.498.895

Đinh Thị Ngọc Trâm

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 8

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Lê Xuân Dung

Bí thư Chi bộ

 

3.827319

 

Nguyễn T.Hải Phong

Tổ trưởng

 

3.826015

01693.716926

Tạ Thị Ánh Tuyết

Tổ phó

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 9

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Thị Đón

Bí thư Chi bộ

 

3.856057

0934.312.355

Trần Xuân Gang

Tổ trưởng

 

3.767665

01682.304075

Nguyễn Khánh Toàn

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 10

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Thế Hùng

Bí thư Chi bộ

 

 

01222.255136

Ngô Văn Sinh

Tổ trưởng

 

 

0914.827.938

Nguyễn Quang Hiển

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 11

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Trần  Minh Nga

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.766702

01213.374775

Lê Th.Quyết Tâm

Tổ phó

 

3.758528

 

 

 

 

 

 

 DÂN PHỐ SỐ 12

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Trần Văn Tuấn

Bí thư Chi bộ

 

3.767441

0973.029.678

Lưu Văn Nho

Tổ trưởng

 

 

01274.514877

Hồ Việt Đức

Tổ phó

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 13

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Ngô T.Thanh Huyền

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.767464

01213.295501

Nguyễn Văn  Bình

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 14

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Hoàng Văn Vinh

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.758077

0915.692.498

Phạm Văn Thanh

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 15

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Tiến Hùng

Bí thư Chi bộ

 

 

0934341876

Phạm Văn Cung

Tổ trưởng

 

3.836950

01696.640340

Vũ Văn Thứ

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 16

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Phạm Văn Chí

Bí thư Chi bộ

 

3.758470

 

Tăng Việt Hùng

Tổ trưởng

 

3.766357

0936.415.587

Cao Thị Xoa

Tổ phó

 

 

01225.225060

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 17

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Văn Thịnh

Bí thư Chi bộ

 

 

01698.434298

Vũ Thị Liên

Tổ trưởng

 

3.766958

0912.516.945

Nguyễn Thị Buốt

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 18

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Đồng Xuân Bính

Bí thư Chi bộ

 

 

0984.987.210

Đào Duy Cương

Tổ trưởng

 

 

0918.168.038

Lê Thị Hằng

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 19

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Đức Bản

Bí thư Chi bộ

 

 

0912.050.474

Phạm Hữu Khoát

Tổ trưởng

 

 

0936.364.068

Đoàn Hữu Thủy

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 20

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Vũ Văn Hải

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

2200217

0987.541.812

Trần Văn Tước

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 21

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Khương Thị Sửu

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.767530

0974.825.125

Nguyễn Văn Hà

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 22

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Đỗ Văn Thụy

Bí thư Chi bộ

 

 

0983.767.143

Phạm Xuân Trường

Tổ trưởng

 

 

0913.272.644

Trần Thị Nhung

Tổ phó

 

 

0977.255.495

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 23

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Phú Cương

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.758057

01219.216680

Phạm Thị Mưa

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 24

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Dương Thị Thịnh

Bí thư Chi bộ

 

3.825012

01272.455957

Phạm Thị Nga

Tổ trưởng

 

3.758321

01644.743766

 

Tổ phó

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 25

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Phạm Thanh Khoản

Bí thư Chi bộ

 

 

0904.697.066

Lê Thanh Tuấn

Tổ trưởng

 

 

0979.201.854

Vũ Thế Truyền

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 26

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Đàm Văn Thắng

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.765276

 

Phạm Duy Quang

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 27

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Từ Quang Chính

Bí thư Chi bộ

 

3.768183

01229.355855

Vũ Xuân Oánh

Tổ trưởng

 

 

0964.879.289

Hoàng Tiến Dương

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 28

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Đào Duy Hùng

Bí thư Chi bộ

 

 

0913.299.434

Phạm Thanh Thao

Tổ trưởng

 

3.836902

0948.417.783

Phạm Hồng Sim

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 29

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Trịnh Thị Bình

Bí thư Chi bộ

 

 

0989.143.503

Đinh Thị Vinh

Tổ trưởng

 

3.836282

01232.891759

Vũ Thị Ngói

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 30

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Võ Quang Hòa

Bí thư Chi bộ

 

 

0936.302.908

Lương Thị Yến

Tổ trưởng

 

 

0983.969.719

Cao Thị Kích

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 31

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Quách Thành Lê

Bí thư Chi bộ

 

 

0913.245.427

Đồng Thị Thảo

Tổ trưởng

 

3.767155

0986.897.305

Đỗ Thị Phương

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 32

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Quốc Dũng

Bí thư Chi bộ

 

3.758022

0913.064.441

Nguyễn Đình Bắc

Tổ trưởng

 

 

0919.238.454

Ngô Th.Ngọc Yến

Tổ phó

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 33

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Văn Tiến

Bí thư Chi bộ

 

 

0985.041.963

Vũ tiến Dương

Tổ trưởng

 

3.767523

0912.011.914

Nguyễn Văn Hiền

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 34

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Lê Văn Vụ

Bí thư Chi bộ

 

 

0913.245.649

Nguyễn Thị Nghi

Tổ trưởng

 

3.837389

0913.241.187

Phạm Thị Lan

Tổ phó

 

 

0904.635.438

 

 

 

TỔ DÂN PHỐ SỐ 35

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Đào Việt Tuấn

Bí thư Chi bộ

 

 

0913.561.071

Lê Quang Năng

Tổ trưởng

 

3.767963

0983.424.815

Đặng Thị Loan

Tổ phó

 

 

 

 

 

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 36

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Nhà riêng

Di động

Ninh Văn Dưỡng

Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

 

3.654070

01673.410646

Ngô Thị Nõn

Tổ phó