Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 35
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:31 | Lượt xem: 70
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:30 | Lượt xem: 69
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 84
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 09:19 | Lượt xem: 132
Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/12/2018

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:13 | Lượt xem: 65
Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/10/2018 về Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 24/10/2018 | 09:06 | Lượt xem: 61
Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực HĐND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:15 | Lượt xem: 143
Nghị quyết 03: Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 477
Tổng số truy cập: 1440128