Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 06/08/2018 | 08:12 | Lượt xem: 151

Nghị quyết 01: Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

(Ngày 19 tháng 6 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 21/5/2018 của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 04/6/2018 của UBND phường đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND phường nhất trí với báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018; ghi nhận một số kết quả nổi bật sau: Thu ngân sách nhà nước đạt 56%, ngân sách phường đạt 67%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 90% và thuế thu nhập cá nhân đạt 76%. Làm tốt công tác vận động nhân dân cải tạo ngõ, ngách theo chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố. Tổ chức thành công Đêm văn nghệ "Âm vang tháng 5, tri ân các anh hùng liệt sỹ" tại Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Căng Máy Chai; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực được nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá sâu về nguyên nhân của những mặt hạn chế, tồn tại để có định hướng xây dựng, bổ sung các giải pháp khắc phục, đó là: Chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh thấp (chỉ đạt 34%); việc triển khai thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt, hiệu quả thấp; trật tự đường hè, vệ sinh môi trường có nhiều cố gắng và chuyển biến nhưng hiệu quả chưa vững chắc; công tác trật tự an toàn giao thông chưa đảm bảo; công tác trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. HĐND phường thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được UBND phường trình và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội; chương trình hành động chủ đề năm 2018 của thành phố về "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

2. Đẩy mạnh tăng thu thuế ngoài quốc doanh, phí, lệ phí; tích cực khai thác các nguồn thu khác theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, nhà đất tập trung cao và thường xuyên cho việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường; tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án Trụ sở phường, đất khu Hồ Máy Điện, chung cư xuống cấp nguy hiểm 47 Lê Lai, đường Ngô Quyền và cải tạo đường ngõ, hệ thống thoát nước; rà soát các nhà ở, công trình xung yếu; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021.

4. Tổ chức tốt các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; làm tốt công tác an sinh xã hội, tập trung thực hiện việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

5. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Đẩy mạnh công tác tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả mô hình "Chính quyền điện tử", phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong tiếp dân và giải quyết công việc.

7. Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

Điều 3. Giao UBND phường triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường chủ động, thường xuyên giám sát, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đoàn thể nhân dân phường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2018.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1722
Tổng số truy cập: 1680161