Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Thông báo chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp công dân
Ngày đăng 16/08/2018 | 03:29 | Lượt xem: 206

UBND thành phố vừa có Thông báo số 282/TB-UBND ngày 14/8/2018 về việc chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp công dân.

Theo nội dung Thông báo, ngày 26/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố tiếp bà Ninh Thị Định, địa chỉ: Nhà số 3/39/215 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp công dân, bà Ninh Thị Định kiến nghị UBND thành phố giải quyết trả lại nhà và toàn bộ tài sản trên diện tích đất đã thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng; bồi thường thiệt hại về vật chất, sức khỏe, công lao động cho bà trong thời gian đi khiếu kiện.

Qua xem xét nội dung các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Ninh Thị Định; báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết vụ việc của các Sở, ngành và địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng:

Ngày 30/3/1999, UBND thành phố có Quyết định số 531/QĐ-UB thu hồi 55.693 m2 đất chuyên dùng và bãi bồi ven sông Cấm thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng. Tại khu đất bị thu hồi, một số công dân có đơn khiếu nại, tố cáo lên các cơ quan Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 02 Đoàn công tác kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc (Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 243/TCT-XKT ngày 09/6/2000 và được Thủ tướng Chính phủ Chuẩn y tại Công văn số 2398/VPCP-VII ngày 14/6/2000 của Văn phòng Chính phủ và Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ có Kết luận số 06/KL-ĐCT ngày 11/12/2000) và đã kết luận: Các hộ dân (trong đó có hộ bà Ninh Thị Định) đã lấn chiếm đất có quy hoạch, mua đi bán lại; sử dụng trái phép đất đã lấn chiếm và đã bị giải tỏa nhiều lần, song một số hộ dân đã cố tình tái lấn chiếm để sử dụng; do đó, Nhà nước không đền bù đất, không đền bù tài sản trên đất lấn chiếm.

Ngày 09/7/2004, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UB về việc giải quyết tố cáo của bà Ninh Thị Định, trú tại nhà số 3/39/215 Lê Lai, quận Ngô Quyền và bà Nguyễn Thị Hảo, trú tại nhà số 27 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền với nội dung bác đơn tố cáo của bà Ninh Thị Định và bà Nguyễn Thị Hảo.

Căn cứ chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Quyết định số 1941/QĐ-UB ngày 09/7/2004 của UBND thành phố, UBND quận Hải An đã giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Ninh Thị Định số CH 03903 ngày 12/02/2012 với diện tích 47,2 m2 tại Khu dân cư Trung Hành 8, phường Đằng Lâm; đến ngày 16/10/2012, bà Ninh Thị Định đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận đất được giao.

Như vậy, nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Ninh Thị Định đã được các cơ quan Trung ương, UBND thành phố và các Sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo có lý, có tình, quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của công dân.

2. Về nội dung kiến nghị bồi thường thiệt hại về vật chất, sức khỏe, công lao động trong thời gian đi khiếu kiện theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

Ngày 11/5/2016, UBND thành phố đã có Công văn số 2703/VP-TD về việc giải quyết kiến nghị của bà Ninh Thị Định, quận Ngô Quyền; theo đó giao Thanh tra thành phố căn cứ quy định của pháp luật kiểm tra, đề xuất việc giải quyết đơn của bà Ninh Thị Định, báo cáo UBND thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát và có Công văn số 230/TTTP-NV1 ngày 14/6/2016 về việc giải quyết kiến nghị của bà Ninh Thị Định, quận Ngô Quyền, theo đó đã kết luận: Việc bà Ninh Thị Định yêu cầu UBND thành phố bồi thường thiệt hại về vật chất, sức khỏe, công lao động có ích sau 12 năm đi khiếu kiện với tổng số tiền 299.520.000 đồng là không có cơ sở để giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. UBND thành phố có Công văn số 3901/VP-NC ngày 22/6/2016 đồng ý với kết quả rà soát của Thanh tra thành phố và giao Thanh tra thành phố có văn bản trả lời bà Ninh Thị Đinh. Đến ngày 29/7/2016 Thanh tra thành phố đã có Công văn số 310/TTTP-NV1 về việc trả lời đơn của công dân gửi bà Ninh Thị Định.

Như vậy, nội dung kiến nghị nêu trên của bà Ninh Thị Định đã được UBND thành phố kiểm tra, rà soát, trả lời công dân theo quy định và không có cơ sở để giải quyết theo quy định pháp luật.

3. Mặc dù các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Ninh Thị Định đã được các cơ quan Trung ương, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật, quá trình giải quyết đã đảm bảo thấu lý đạt tình và đúng quy đinh pháp luật. Tuy nhiên, bà Ninh Thị Định vẫn liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đến các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Ninh Thị Định nhiều năm và hiện nay không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết, trả lời tại các văn bản của các cơ quan Trung ương và thành phố.

4. Từ những nội dung nêu trên, căn cứ quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Ninh Thị Định.

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sẽ không tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp bà Ninh Thị Định về những nội dung nêu trên.

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng, được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và bà Ninh Thị Định để biết, thực hiện(Thông báo số 282/TB-UBND ngày 14/8/2018)

(nguồn: haiphong.gov.vn)

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2067
Tổng số truy cập: 1679977