Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Thông báo về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Máy Chai khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 21/05/2019 | 03:02 | Lượt xem: 433

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/4/2019 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (Thứ hai)

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - số 17 đường Ngô Quyền)

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

1. HĐND phường xem xét các báo cáo về

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019; quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

- Hoạt động của Thường trực HĐND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri về dân nguyện;

- Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND phường về báo cáo và dự thảo Nghị quyết của UBND trình tại kỳ họp;

- Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

2. HĐND phường xem xét các tờ trình, thảo luận dự thảo Nghị quyết về

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

- Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn

4. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định

Thường trực HĐND phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND phường khóa VIII, cử tri và nhân dân phường biết và tham gia vào nội dung kỳ họp./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2862
Tổng số truy cập: 3487063