Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 25/6/2019 về việc quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/06/2019 | 07:52 | Lượt xem: 347

Thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND phường về chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 HĐND phường:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: Dự kiến ½ ngày; Thứ ba, ngày 02/7/2019. Khai mạc lúc 08h00'.

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng).

II. DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA KỲ HỌP

- Chào cờ, cử Quốc ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chủ tọa thông qua chương trình kỳ họp;

- Lãnh đạo UBND phường đọc Tờ trình thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019;

- HĐND phường thảo luận; Chủ tọa kết luận phiên thảo luận;

- Bầu Ban Kiểm đếm; biểu quyết về chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019; thông qua biên bản kiểm đếm;

- Thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019;

- Phát biểu bế mạc;

- Chào cờ, cử Quốc ca.

Thường trực HĐND phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND phường khóa VIII, cử tri và nhân dân phường biết và tham gia vào nội dung kỳ họp./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1572
Tổng số truy cập: 2604167