Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Ngày đăng 26/08/2020 | 04:14 | Lượt xem: 229

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

/documents/54000/1569280/KH+tuy%E1%BB%83n+qu%C3%A2n.pdf/e325be61-4081-4aa8-89d8-031936d28f7c

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1044
Tổng số truy cập: 5652333