Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT- TTg ngày 26/3/2020 cảu Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày đăng 24/09/2020 | 10:24 | Lượt xem: 195

Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/8/2020 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT- TTg ngày 26/3/2020 cảu Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/8/2020 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT- TTg ngày 26/3/2020 cảu Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng

/documents/54000/1569280/di-216-KH-UBND.signed.pdf/9cf2e850-bb67-4a1a-829e-e4abe0f83466

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1147
Tổng số truy cập: 5652277