Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

(PMC)_ Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai, Nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/02/2021 | 02:52 | Lượt xem: 306

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 17/02/2021 của UBBC phường Máy Chai về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 17/02/2021 của UBBC phường Máy Chai về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai, Nhiệm kỳ 2021-2026.

/documents/54000/1444591/Color0645.pdf/437e6da7-05a7-43e0-ba0e-d32cbeeb6dac

/documents/54000/1444591/NQ41.HDBC.+Mau+06-10.Mau+ho+so+ung+cu+DBHDND+%282021.01.20%29.doc/510c9680-e6c1-4d7f-8d67-5c4a48bb2e8c

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1152
Tổng số truy cập: 5652163