Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

(PMC)_ Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9/2020, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

Ngày đăng 17/09/2020 | 03:06 | Lượt xem: 16
Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 17/9/2020 của UBND phường Máy Chai về tình hình thực hiện công tác tháng 9/2020, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

(PMC)_ Báo cáo ước thực hiện nhiêm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:33 | Lượt xem: 19
Báo cáo ước thực hiện nhiêm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

(PMC)_ Báo cáo công tác cải cách hành chính Nhà nước Quý III/2020

Ngày đăng 28/08/2020 | 02:24 | Lượt xem: 22
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2020

(PMC)_ Báo cáo tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước quý III năm 2020

Ngày đăng 28/08/2020 | 02:19 | Lượt xem: 22
Báo cáo tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

(PMC)_ Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 8/2020. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 03:24 | Lượt xem: 29
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2020

(PMC)_ Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

Ngày đăng 23/07/2020 | 07:52 | Lượt xem: 40
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tháng 7/2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

(PMC)_ Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:40 | Lượt xem: 120
Ngày 27/5/2020, HĐND phường Máy Chai khóa VIII tiến hành Kỳ họp thứ 11; với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra...

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:36 | Lượt xem: 102
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:34 | Lượt xem: 97
Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:31 | Lượt xem: 107
Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2994
Tổng số truy cập: 3487332