Trang chủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
13/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 02/05/2019 Nguyễn Văn Tùng
34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 25/04/2019 Nguyễn Xuân Phúc
12/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 22/04/2019 Nguyễn Văn Tùng
11/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố 17/04/2019 Nguyễn Văn Tùng
31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 10/04/2019 Nguyễn Xuân Phúc
14/2019/QĐ-TTg Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 13/03/2019 Nguyễn Xuân Phúc
653/2019/UBTVQH14 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 12/03/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 05/03/2019 Nguyễn Xuân Phúc
01/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 02/01/2019 Nguyễn Văn Tùng
19/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 12/07/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Luật số: 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 12/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
16/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
17/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
15/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
14/2018/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 03/02/2018 Trần Anh Tuấn
02/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 09/01/2018 Nguyễn Xuân Bình
1437/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 06/06/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1283/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa 26/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1180/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1079/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng 08/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2928
Tổng số truy cập: 3487584