Trang chủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
19/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 12/07/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
16/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
17/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
15/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng 08/06/2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
02/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 09/01/2018 Nguyễn Xuân Bình
1437/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 06/06/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1283/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc; trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa 26/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1180/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
1079/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng 08/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
96/2017-QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng 16/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
3425/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật 30/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Số: 02 /2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 22/12/2016 Chủ tịch HĐND Trần Văn Bốn
Số 14/2016/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2016 30/08/2016 Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Phi
Số: 01 /2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường 5 năm (2016 - 2020) 22/08/2016 Chủ tịch HĐND Trần Văn Bốn
Số: 01 /2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai 22/07/2016 Chủ tịch UBND Phạm Thế Hùng
Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng Dân sự 25/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự 24/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20/11/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 80/2015/QH13 Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 22/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật số: 77/2015/QH13 Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 528
Tổng số truy cập: 1438263